Nadzory budowlane


 • Kierowanie robotami budowlanymi
 • Nadzory inwestorskie
 • Koordynowanie budowy
 • Okresowe przeglądy obiektów budowlanych

Kosztorysowanie


 • Kosztorysy inwestorskie
 • Przedmiary robót budowlanych
 • Kosztorysy ofertowe
 • Kosztorysy do banku

Doradztwo techniczne


 • Przygotowanie inwestycji
 • Specyfikacje techniczne wykonania
  i odbioru robót
 • Postępowania przetargowe